Công Đoàn

 • Hoàng Thị Phan Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0973472462
  • Email:
   hoangthiphangiangtn@gmail.com
 • Đoàn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   01635568256
  • Email:
   doanhang75@gmail.com