• Nguyễn Duy Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0385575506
  • Email:
   duytien193@gmail.com
 • Đặng Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TKHĐ - Tổ phó CM
  • Điện thoại:
   0986466225
  • Email:
   maihai1611@gmail.com
 • Đàm Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban TTND
  • Điện thoại:
   0384928794
  • Email:
   damthanhxuan79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984564738
  • Email:
   nguyenlethuy071976@gmail.com
 • Đặng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393210961
  • Email:
   dangthihong.nh@gmail.com
 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0964676358
  • Email:
   hoangphuongthainguyen@gmail.com
 • Hoàng Thị Phan Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV BCH CĐ - Tổ phó
  • Điện thoại:
   0973472462
  • Email:
   hoangthiphangiangtn@thainguyen.edu.vn
 • Mai Thị Duyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975130887
  • Email:
   maithiduyet@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915584099
  • Email:
   vuthiviethung@gmail.com
 • Dương Thị Nhường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333123109
  • Email:
   duongthinhuong@gmail.com
 • Đoàn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV BCH Công đoàn
  • Điện thoại:
   0335568256
  • Email:
   hangkim.thainguyen@gmail.com
 • Hứa Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984373919
  • Email:
   qcnhatnam09@gmail.com