Tổ Khoa Học tự Nhiên

 • Nguyễn Duy Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0945.824.438
  • Email:
   duytien193@gmail.com
 • Đặng Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên
  • Điện thoại:
   maihai91@gmail.com
  • Email:
   maihai91@gmail.com