• Trần Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CTCĐ - Tổ phó tổ Khoa học xã hội
  • Điện thoại:
   01697425071
  • Email:
   thoantunglinh@gmail.com
 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội - Thư kí hội đồng
  • Điện thoại:
   hoangphuong.thainguyen@gmail.com
  • Email:
   hoangphuong.thainguyen@gmail.com