Tổ Khoa Học xã Hội

 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội - Thư kí hội đồng
  • Email:
   hoangphuong.thainguyen@gmail.com
 • Hoàng Thị Phan Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973472462
  • Email:
   hoangthiphangiangtn@gmail.com