Tổ Khoa Học xã Hội

 • Bùi Thanh Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tuyenbui91@thainguyen.edu.vn
 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội - Thư kí hội đồng
  • Điện thoại:
   hoangphuong.thainguyen@gmail.com
  • Email:
   hoangphuong.thainguyen@gmail.com