Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường và các tổ chuyên môn  năm học 2019-2020. Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2019, tổ KHTN và KHXH trường THCS Tân Lợi đã thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ nhằm đánh giá công tác chuyên môn tháng 11, triển khai công tác chuyên môn tháng 12 đồng thời  tiến hành kiểm tra hồ sơ dân chủ lần II. 

      Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, các giáo viên đã kiểm tra và chỉ ra những mặt mạnh và những tồn tại của từng bộ hồ sơ, qua đó nhằm hoàn thiện hồ sơ chuyên môn theo đúng quy định. 

      Kết quả buổi kiểm tra là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên cuối năm học.

Giáo viên tổ Khoa học tự nhiên kiểm tra hồ sơ dân chủ.

 

(Tin bài: Duy Tiến -  Tổ KHTN)