Nhằm chuẩn bị các điều kiện an toàn nhất cho học sinh khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid.  Ngày 28/02/2021, tập thể CBGV, nhân viên trường THCS Tân Lợi đã tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp và khuôn viên nhà trường; phun thuốc khử khuẩn các phòng ban và lớp học; Nhà trường cũng đã phân công giáo viên phụ trách đo thân nhiệt, nhắc nhở HS đeo khẩu trang, giữ khoảng cách hợp lý; làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch đến đông đảo phụ huynh và các em học sinh.  

      Đây là việc làm kịp thời và cần thiết để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng; góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho CBGV, học sinh nói riêng và cho người dân nói chung.