Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, nhằm đẩy mạnh phong trào “Trần Quốc Toản”, giáo dục truyền thống cho đội viên học sinh, đồng thời để thiết thực chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2019, Liên đội THCS Tân Lợi tổ chức lao động, dọn dẹp, chăm sóc đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Tân Lợi. Tham gia hoạt động gồm có thầy Bùi Thanh Tuyên - Giáo viên Tổng phụ trách Đội và Ban Chỉ huy liên đội, CLB Chỉ huy Đội năm học 2019-2020 của Liên đội THCS Tân Lợi.

     Tân Lợi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước. Từ buổi đầu khai hoang, lập đất, xây dựng xóm làng, người dân nơi đây đã đoàn kết một lòng, anh dũng kiên cường trong đấu tranh với thiên tai, địch họa, áp bức, cường quyền để giữ gìn quê hương. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những biến động của xã hội, các dấu tích văn hóa, lịch sử của cha ông còn được lưu giữ ở Tân Lợi là minh chứng cụ thể, sinh động cho bề dày văn hóa và sức sống mạnh mẽ của con người Tân Lợi.

 

(Tin bài: Bùi Thanh Tuyên - TPT Đội)