Nhằm thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường và các tổ chuyên môn. Chiều ngày 31/03/2022, tổ Khoa học xã hội và tổ Khoa học tự nhiên trường THCS Tân Lợi đã tổ chức chuyên đề: "Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh" ở hai bộ môn Lịch sử và Địa lý 6 và Khoa học tự nhiên 6.

     Từ trước đó, các tổ chuyên môn đã cùng nhau lựa chọn và nghiên cứu bài học, phân công nhóm giáo viên xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bài dạy và dạy một tiết thực nghiệm trên lớp. 

    Tiết dạy môn Lịch sử và Địa lý 6 do đồng chí Lộc Thị Thủy và tiết dạy môn KHTN 6 do đồng chí Phùng Thị Yến thực hiện đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phù hợp với yêu cầu đổi mới của chương trình GDPT 2018.

     Sau tiết dạy, các giáo viên trong các tổ đã cùng nhau rút kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung chuyên đề, từ đó làm cơ sở áp dụng rộng rãi cho các môn học khác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong tổ chuyên môn nói riêng và nhà trường nói chung.

       Sau đây là một số hình ảnh:

(Tin bài: NDT)