Nhằm thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của nhà trường và tổ chuyên môn. Chiều ngày 01/04/2021, tổ Khoa học tự nhiên trường THCS Tân Lợi đã tổ chức chuyên đề: "Dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển năng lực học sinh".

     Từ những ngày trước đó, tổ chuyên môn đã cùng nhau lựa chọn và nghiên cứu bài học, phân công nhóm giáo viên xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bài dạy và dạy một tiết thực nghiệm trên lớp. 

      Tiết dạy do đồng chí Phùng Thị Yến, giáo viên môn Vật Lý thực hiện đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

     Sau tiết dạy, các giáo viên trong tổ đã cùng nhau rút kinh nghiệm để hoàn thiện nội dung chuyên đề, từ đó làm cơ sở áp dụng rộng rãi cho các môn học khác nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong tổ chuyên môn nói riêng và nhà trường nói chung.

       Sau đây là một số hình ảnh: