Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, ngày 22 tháng 10 năm 2021 trường THCS Tân Lợi đã long trọng tổ chức Hội nghị  Công chức - Người lao động năm học 2021 - 2022.

     Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ 27/27 CB, GV, NV của nhà trường.

     Sau tiết mục văn nghệ chào mừng, hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký để điều hành Hội nghị.

     Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2020- 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 -2022. Bản báo cáo đã nêu đầy đủ các kết quả đã đạt được, những ưu điểm và mặt còn tồn tại trong năm học 2020 -2021; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong năm học 2021 - 2022. 

     Hội nghị đã được nghe các bài tham luận về: Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; Công tác bồi dưỡng HSG; Công tác Đoàn Đội trong nhà trường...

    Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua năm học 2021 - 2022; ký giao ước thi đua giữa Công đoàn và nhà trường.

     Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị Viên chức - Người lao động trường THCS Tân Lợi đã thành công tốt đẹp. Đây là cơ sở để tập thể CB, GV, NV nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm học 2021 - 2022 này.

     Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị: