Thực hiện công văn của Phòng giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2020 -2021 cũng như để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một học kì. Trong hai ngày 07 và 08 tháng 01 năm 2021 trường THCS Tân Lợi đã tổ chức kiểm tra cuối học kì I đối với các môn thi theo đề chung của Phòng GD&ĐT. Cụ thể, trong học kì I này có ba môn sẽ được thi theo đề của Phòng, đó là các môn: Toán học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

     Hai ngày thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, không có giáo viên và học sinh vi phạm quy chế thi. Đây là năm học đầu tiên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 26 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Theo nhận xét của các giáo viên bộ môn, đề thi năm nay bám sát nội dung chương trình và phù hợp với các đối tượng học sinh.

     Đối với các môn không thi theo đề thi chung, nhà trường đã cho kiểm tra và hoàn thành trước ngày 06 tháng 01 năm 2021.

     Sau đây là một số hình ảnh:

 (Tin bài: NDT - Tổ KHTN)