Căn cứ công văn 466/ PGDĐT ngày 04/11/2019 về hướng dẫn tổ chức phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Trường THCS Tân Lợi; Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường.

    Trường THCS Tân Lợi tổ chức phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học tập và sử dụng ngoại ngữ năm học 2019-2020 với mục tiêu thực hiện chương trình giáo dục nhà trường năm học 2019-2020. Thông qua hoạt động ngày Hội nói Tiếng Anh học sinh hiểu biết thêm về Tiếng Anh được tham gia sân chơi và thể hiện phần năng khiếu bằng Tiếng Anh từ đó học sinh tự tin và yêu thích môn Tiếng Anh.

     Ngày hội góp phần giúp học sinh phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, đặc biệt là kĩ năng thuyết trình, giao tiếp tiếng Anh tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh và các mối quan hệ khác trong và ngoài nhà trường.

     Ngày Hội đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi chắc chắn trong những ngày tiếp theo phong trào học tiếng Anh của các em học sinh trường THCS Tân Lợi ngày càng thuận lợi hơn, góp phần đưa trường THCS Tân Lợi đạt kết quả hơn ở bộ môn Tiếng Anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

     Một số hình ảnh Ngày hội nói Tiếng Anh:

 

(Tin bài: Hoàng Thị Phương - Tổ KHXH)