Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 -2020, để củng cố mở rộng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp dạy học giáo dục địa phương ngày 07//11/2019 cụm chuyên môn số 3 gồm các trường: Trường THCS Nam Hòa, THCS Trại Cau, THCS Tân Lợi, THCS Cây Thị, THCS Hợp Tiến đã tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, trên mạng “Trường học kết nối”: Chương trình giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

     Thông qua sinh hoạt chuyên môn trực tuyến, trực tiếp đã giúp các giáo viên được cùng nhau thiết kế kế hoạch bài học, học tập từ thực tế việc học của học sinh, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm chia sẻ bài học. Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của thầy đến việc học của trò. Trên cơ sở đó giáo viên được chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm và điều chỉnh PPDH một cách hiệu quả. 

     Chắc chắn sau chuyên đề các thầy, cô giáo sẽ có thêm hành trang mới, tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, chú trọng việc giảng dạy chương trình địa phương gắn với thực tế góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 

Tin bài: Hoàng Phương (Tổ KHXH)