Trước tình hình đại dịch covid đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho việc dạy học trực tuyến trong trường hợp học sinh không thể đến trường. Chiều ngày 31 tháng 08 năm 2021, trường THCS Tân Lợi đã tổ chức chuyên đề tập huấn: "Khai thác và sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến Office 365".

     Tham gia buổi tập huấn có đông đủ các đồng chí trong BGH và giáo viên của nhà trường.

     Trên cơ sở những nội dung đã được tiếp thu tại buổi tập huấn trực tuyến do Phòng giáo dục tổ chức trước đó, trong buổi tập huấn này, đồng chí Nguyễn Duy Tiến - GV Tin học đã triển khai nội dung:  "Giới thiệu tổng quan về bộ công cụ OFFICE 365 và sử dụng công cụ TEAMS để tạo và quản lý một phòng học". Tiếp theo đó là nội dung: "Hướng dẫn sử dụng công cụ FORMS để tạo các bài khảo sát, kiểm tra đánh giá học sinh" do đồng chí Đàm Thanh Xuân, GV Tin học triển khai.

     Sau buổi tập huấn, các đồng chí CBGV đã nắm được một cách tổng quan về bộ công cụ office 365, cũng như bước đầu sử dụng được các công cụ TEAMS và FORMS để tạo ra lớp học và thiết kế các bài kiểm tra, khảo sát nhằm phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến.

Ảnh: Đồng chí Đàm Thanh Xuân hướng dẫn giáo viên sử dụng công cụ FORMS để tạo bài kiểm tra, khảo sát

(Tin bài: NDT - Tổ KHTN)