Thực hiện Công văn số 565/PGDĐT-CNTT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2019, tại hội trường TTVHTT huyện Đồng Hỷ, Sở GD&ĐT Thái Nguyên phối hợp với công ty Viettel Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên.

     Thành phần tham dự Hội nghị gồm Đại diện Sở GD&ĐT Thái Nguyên; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ; Đại diện công ty Viettel Thái Nguyên; BGH và GV phụ trách CNTT của tất cả các nhà trường trong toàn huyện.

     Tại Hội nghị, các nhà trường đã được nghe giới thiệu về cấu trúc, vai trò, tầm quan trọng và các tiện ích của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của ngành; nắm được các thao tác cơ bản của hệ thống; tiến trình, kế hoạch và thời gian thực hiện... từ đó về triển khai tại đơn vị.

     Hội nghị cũng giải đáp những thắc mắc và khó khăn của các nhà trường khi vận hành hệ thống vào trong thực tế.

 

(Tin bài: Nguyễn Duy Tiến - Tổ KHTN)