Thực hiện kế hoạch PCGD, XMC của BCĐ PCGD, XMC huyện Đồng Hỷ và xã Tân Lợi. Được sự đồng ý của BCĐ PCGD-XMC xã Tân Lợi và sự thống nhất BGH ba nhà trường. Hôm nay, ngày 06/8/2019, tại hội trường UBND xã Tân Lợi đã diễn ra buổi tập huấn về công tác điều tra PCGD, XMC năm 2019.

   Tham gia buổi tập huấn có đầy đủ BGH và toàn thể giáo viên của ba nhà trường MN, TH và THCS trên địa bàn xã Tân Lợi. 

   Tại buổi tập huấn, các đồng chí phụ trách  phổ cập của ba nhà trường đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác điều tra năm 2018 đồng thời triển khai những nội dung cơ bản của công tác điều tra năm 2019; trao đổi, hướng dẫn giáo viên cách thức điều tra, ghi phiếu, nhập liệu, tổng hợp số liệu; thông báo thời gian bắt đầu và hoàn thành; trả lời những thắc mắc của GV về công tác phổ cập...

   Buổi tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, đạt kết quả cao.

  Sau đây là một số hình ảnh:

Tin bài: NDT (Tổ KHTN)