Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2020, đoàn kiểm tra công nhận PCGD, XMC năm 2020 của UBND huyện Đồng Hỷ do ông Nguyễn Thế Lương - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCGD, XMC của xã Tân Lợi. Cùng đi với đoàn còn có các cán bộ chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ làm ủy viên. Tiếp đoàn làm việc có ông Ngô Văn Chuyền - Phó chủ tịch UBND xã, trưởng BCĐ PCGD, XMC xã Tân Lợi cùng BGH và toàn thể các đồng chí GV phụ trách công tác phổ cập của cả ba cấp học.

     Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm đạt chuẩn PCGD, XMC quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kiểm tra hệ thống hồ sơ, minh chứng chung của toàn xã cũng như của từng cấp học.

     Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc và khẩn trương, các thành viên trong đoàn làm việc đã chỉ ra những ưu điểm cũng như một số mặt còn tồn tại trong công tác PCGD, XMC của địa phương.

     Căn cứ vào kết quả của buổi làm việc, thay mặt cho đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thế Lương - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Đồng Hỷ, trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận xã Tân Lợi đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị UBND huyện Đồng Hỷ công nhận:

     - Đạt Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

     - Đạt Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

     - Đạt Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

     - Đạt Xóa mù chữ mức độ 2.

     

 

(Tin bài: NDT - Tổ KHTN)