Căn cứ công văn chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Từ ngày 17 tháng 08 năm 2021, CBGV-NV của ba nhà trường ở ba cấp học trên địa bàn xã Tân Lợi đã tiến hành công tác điều tra, nhập liệu và xử lý số liệu PCGD, XMC năm 2021. 

     Mặc dù tình hình dịch bệnh covid 19 đang có diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự cố gắng của các CBGV của ba nhà trường, tính đến thời điểm này, tiến độ công việc đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo nghiêm các quy định về phòng chống dịch.